Skip to main content

Zaufaj naszej technologii

Lider Budownictwa Modułowego

PMB INVEST i marka HAROMONY HOUSE – specjalista w dziedzinie budownictwa modułowego oraz polscy liderzy i eksperci w zakresie prefabrykowanych konstrukcji drewnianych łączą wiedzę i doświadczenie tworząc wspólnie nowoczesne, pozbawione rutyny ekologiczne alternatywy dla tradycyjnego budownictwa murowanego.

Więcej o technologii

Ściany szkieletowe

Dzięki najnowocześniejszym technologiom obróbki i montażu drewna, prefabrykowane konstrukcje drewniane stają się realną alternatywą dla większości technologii stosowanych dzisiaj w budownictwie.

Produkowane przez nas prefabrykowane ściany szkieletowe przeznaczone są głównie do budownictwa jedno i wielorodzinnego. Wybór gotowych ścian szkieletowych pozwala zoptymalizować budowę domu pod względem ekonomicznym, a także samej organizacji procesu budowy.

Najwyższa jakość materiałów

Oferowane przez nas prefabrykowane ściany szkieletowe produkowane są z najwyższej jakości materiałów, dlatego finalny produkt spełnia normy bezpieczeństwa i zapewnia optymalne parametry użytkowe.

Tarcica konstrukcyjna C24, która stanowi podstawę ściany szkieletowej pochodzi z naszego tartaku. Materiał jest sortowany wytrzymałościowo metodą wizualną oraz mechaniczną, następnie suszony w komputerowo sterowanych komorach do poziomu wilgotności 18% (+/-2%) oraz strugana 4-stronnie z fazowanymi krawędziami. Odpowiednia obróbka gwarantuje, że użyte drewno jest materiałem niezwykle wytrzymałym i trwałym.

Znany na początku inwestycji, niezmienny także w trakcie realizacji, koszt budynku.

Precyzja i jakość osiągana
dzięki prefabrykacji – nowoczesny park maszynowy i wykwalifikowana kadra.

Możliwość zachowania ciągłości montażu bez koniecznych przestojów technologicznych, pogodowych czy związanych z brakiem ekip budowlanych.

Niższe koszty prowadzenia budowy w zakresie kontraktowania i koordynacji wielu ekip wykonawczych oraz dostaw materiałów budowlanych.

Większą, w porównaniu do tradycyjnej technologii, powierzchnię użytkową budynku – nawet do 10%.

Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię cieplną, konstrukcje drewniane znacząco obniżają koszty eksploatacji budynku.

Zdrowy mikroklimat budynku.

Drewno to jedyny materiał budowlany o ujemnej emisji CO2.

Ściana

wewnętrzna

sciana wewnętrzna - technologia - dom modułowy

Ściana

zewnętrzna

ściana zewnętrzna - technologia - dom modułowy

Korzystny mikroklimat dla wszystkich

domy modułowe harmony house

Elementy budynku przygotowujemy w fabryce na specjalnie do tego przeznaczonym stole montażowym. Podstawą do realizacji jest projekt przygotowany przez nasze biuro projektowe. Wyprodukowanie poszczególnych elementów budynku w kontrolowanych warunkach przez doświadczony zespół pracowników, zapewnia osiągnięcie najwyższego poziomu precyzji. W przypadku domów murowanych nie jest to możliwe, dlatego budownictwo szkieletowe ma tutaj znaczną przewagę. Warto dodać, iż dzięki możliwości produkcji ścian w fabryce, nasze produkty możemy wytwarzać przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Tak przygotowane prefabrykaty trafiają na plac budowy, gdzie zostają złożone niczym klocki w kompletny budynek. Niezwykła dokładność wykonania wszystkich elementów pozwala skrócić czas stawiania budynku w systemie szkieletowym, co obecnie stanowi dużą zaletę dla inwestorów.

Dzięki zastosowaniu drewna, które jest naturalnym surowcem, prefabrykowane domy szkieletowe wyróżniają się korzystnym mikroklimatem, dlatego pozytywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie mieszkańców.

W naszej ofercie znajdują się nie tylko ściany szkieletowe zewnętrzne, ale również ściany wewnętrzne oraz konstrukcje dachowe, dzięki czemu zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji.

Pozostałe zalety domów szkieletowych:

  • materiał nie musi być sezonowany i osuszany,
  • czas budowy jest zdecydowanie krótszy niż w budownictwie tradycyjnym,
  • na budowie pozostaje mniejsza ilość odpadów budowalnych, dzięki dostarczeniu gotowych prefabrykatów,
  • ryzyko przedłużania się trwania budowy jest mniejsze, m.in. ze względu na warunki pogodowe,
  • technologię szkieletową cechuje większa czystość i estetyka,
  • znaczna część procesu budowlanego znajduje się w jednych rękach – odpowiedzialność nie rozmywa się na różnych wykonawców.